28 Mart 2018

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

ÖZET BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 • Metinlerin, aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanması gereklidir.
 • Metinler, Windows için MS Word 2003 veya daha üzeri bir kelime işlemci programı kullanılarak hazırlanmalıdır. Hazırlanacak metinlerde; yazı karakteri Times New Roman, satır aralığı 1 satır, sayfa boyutu A4 (210X290 mm.)ve kenar boşlukları tüm kenarlar için 2,5 cm olacak biçimde ayarlanmalıdır.
 • Metin 11 punto ile iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraflar  arasında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır.

Yazım Kuralları

 • Yazı aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmelidir.

I. Başlık ve Yazar(lar)ın Adı

 • Konu başlığı büyük harflerle, 12 punto koyu  olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır.  
 • Yazar(lar)ın Adı SOYADI 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır.
 • Akademik unvanlar, kurum ad(lar)ı 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Çok yazarlı metinlerde, yazarların farklı kurumlarda veya aynı kurumun farklı birimlerinde görev yapmaları durumunda, kurum adları numaralandırılarak alt alta yazılmalıdır.

II. Özet

 •  Özetler, Türkçe ve İngilizce  olmalıdır. 11 punto büyüklüğünde ve 200 – 500 sözcükten oluşmalıdır. Ayrıca özet, yalnızca yazının amacını açıklamakla yetinmemeli, çalışmanın içeriğini tam olarak yansıtmalı, kısa yazılmalı ve makalenin önemli noktalarını veya sonuçlarını vurgulamalıdır.
 • Özetlerin amaç,  yöntem, sonuç ve anahtar kelimeleri içermesi önem arz etmektedir.

III. Anahtar Kelimeler

 • Metni Açıklayıcı en az 3 en fazla 5 anahtar kavrama yer verilmelidir.

Poster Hazırlama Kuralları

      Posterin boyutları 70 (yatay) x 100 (düşey) cm ve posterler tek parça halinde olmalıdır.

      Poster sayfasının üst, alt, sağ ve sol kenarlarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır.

       Posterin sol üst köşesine Kongrenin adı veya logosunu içeren aşağıdaki şekil konulmalıdır.

     Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir. Posterin başlığı 60 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir. Yazar isimleri ve iletişim adresleri için 30 punto ve koyu,  diğer bölümler için 16-18 punto büyüklüğünde harfler kullanılmalı ve posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.

   Metnin iki kolon halinde ve arada şekiller yeralacak biçimde verilmesi tercih edilmelidir.

   Metinde bölüm başlıkları 24 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.

 Posterler; giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma  gibi bölümlerden oluşmalı ve en sonda daha küçük karakterlerle kaynaklar da dizin halinde belirtilmeldir.

           Poster hazırlamada renk sınırlaması olmayıp, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların  kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.

Poster Sunum Kuralları

– Posterler, Kongre Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.

 Posterlerin panolara takılması konusunda Kurultay Düzenleme Kurulu görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaklardır.

   Poster sahipleri, programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

  Belirlenen sürenin sonunda posterler sahipleri tarafından kaldırılacaktır. Belirtilen tarihte geri alınmayan posterlerden Kongre Düzenleme Kurulu sorumlu olmayacaktır.

 • Son dönemlerde tatil beldeleri veya otellerde yapılan bilimsel faaliyetlerden farklı olarak, gerçek manada sosyal bilimler bünyesinde disiplinler arası çalışmalarını bir araya getirebilmek için, bilimin kültürün merkezi olan Ankara’da siz değerli bilim insanlarını 3-4-5 Mayıs 2018) tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi’ne davet etmekten onur duyuyoruz.
 • Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi’nde; nitelik açısından bilim ve kültürle ilgilenen akademisyen, araştırmacı bilim insanlarının çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlamak, sosyal bilimlerin bütün alanlarında çalışma ortamı oluşturmak hedeflenmektedir. Sosyal bilimlerin her alanındaki sorunlar, gelişmeler ve değişmeler ile ilgili bir çalışma ortamı oluşturmayı önemsemektedir. Bu bağlamda sizleri sosyal bilimler alanında değişimleri, dönüşümleri, ilerlemeleri ve yenilikleri bilimsel bir platformda tartışarak akademik ve bilim camiasına katkı sunmaya davet ediyoruz.
 • Kongrede kabul edilen bildirilerin özetleri Kongre özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri bildiri tam metinleri (proceeding) elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.
 • Kongre kapsamında uluslararası karma Güzel Sanatların bütün dallarıyla ilgili sergisi düzenlenecektir. Kongreye sergi çalışması gönderen katılımcıların çalışmaları Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen çalışmalar kongrenin yapıldığı zaman süresince sergilenecektir. Sergilenen çalışmalar için e-katalog hazırlanacaktır. Kongreye sanatsal çalışma ile katılarak eserlerini göndermek isteyen katılımcılar (buraya tıklayarak) gönderebilirler.
 • Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi bünyesinde Poster sunumlara yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için (tıklayınız.)
 • Sosyal bilimler alanında çalışma yapan yurt içinden ve yurtdışından bütün bilim insanları, araştırmacılar ve kurumlar için geçerlidir. Katılımcıların kendilerine önemli kazanımlar elde edeceği bir kongre olması dileğiyle…

ÖZEL OTURUMLAR

Son Yorumlar

ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr.Tevfik TEZCANER

Ufuk Üniversitesi Rektörü

DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY

Prof. Dr. Selim BAŞAR

UFUK ÜNİVERSİTESİ