21 Şubat 2018

KONGRE ONUR KURULU

KONGRE ONURSAL BAŞKANI

Prof. Dr.Tevfik TEZCANER – Ufuk Üniversitesi Rektörü

KONGRE ONUR KURULU

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER – İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İbrahim USLAN – Gazi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS – Sakarya Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN – Selçuk Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Metin ORBAY – Amasya Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT – Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Kemal POLAT – Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı